TRIFID

F       I      N      A      N      C      E

 

 

 

Finanční skupina Trifid byla založena v roce 1991. Na počátku 90. let se zabývala obchodem s komoditami, v roce 1994 začala obchodovat na kapitálovém trhu a její hlavní aktivitou byly odkupy akcií od drobných akcionářů a následně konsolidace společností. V tomto období zobchodovala finanční skupina Trifid více než 17 % primárně emitovaných akcií z kupónové privatizace. V současnosti je skupina transformována do několika částí a zabývá se poradenskou, investiční a akviziční činností.

 

 

 

 

 

 

 

adresa sídla:

TRIFID FINANCE, a.s.

Václavské nám. 807/64

110 00 Praha 1

 

 

e-mail: trifid@trifid-finance.cz

 

web: http://www.trifid-finance.cz

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava / Last update

 2012-04-04

 

Vytvořeno / Made by

 TRIFID FINANCE, a.s.

 

Zde přivítáme jakékoliv náměty a připomínky /

Please, don’t hesitate to send any comments and suggestions